Tasavvuf KitaplarıGöster:
Sırala:

52 Sohbet - Abdülkadir Geylani

Abdülkadir Geylani (k.s.)' den Yolun Esasları 52 Sohbet - Abdülkadir Geylani  İlk Harf Yayınlarından çıkan Abdülkadir Geylani imzalı 52 Sohbet adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: Eserin  tam adı "Cilâü'l-hâtı..

17,00TL 13,00TL

Adab Risaleleri - Necmeddin Kübra

Adab Risaleleri - Necmeddin Kübra İlk Harf Yayınlarından çıkan Necmeddin Kübra imzalı Adab Risaleleri adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: İslâm'ın deruni boyutuyla ilgilenen tasavvufun, bütünüyle edebden ibaret olduğu ..

12,00TL 9,00TL

Arifler Yolunun Edebleri - Muhammed Saki Haşimi

Arifler Yolunun Edebleri - Muhammed Saki Haşimi Semerkand Yayınlarından çıkan, Muhammed Saki Haşimi imzalı Arifler Yolunun Edebleri adlı eserin tanıtım bülteninde diyor ki; Zâhirinde ve bâtınında edep hali üzere bulunmadan ki..

14,00TL 12,50TL

Aşkın Sırrı Fatihanın Serinliği - Erhan Özgün

Aşkın Sırrı Fatihanın Serinliği - Erhan Özgün Bera Kitaptan çıkan Erhan Özgün imzalı, Aşkın Sırrı Fatihanın Serinliği adlı eserin tanıtım bülteninde diyor ki; Aşkın Sırrını mı ararsın.? Unutma.! Bulanlar ancak arayanlardır. V..

15,00TL 9,50TL

Behcetüs Seniyye - Nakşibendi Adabı - Muhammed B. Abdullah Hani

Behcetüs Seniyye - Nakşibendi Adabı - Muhammed B. Abdullah Hani Tasavvufî düşünce, ilk günden bu yana çeşitli isimler altında varlığını sürdürmüş, insanların hayatında en yüksek değer olarak daima mevcudiyetini korumuştur. Ta..

27,00TL 23,00TL

Ben Dervişim Diyene - Fatih Çıtlak

Ben Dervişim Diyene - Fatih ÇıtlakBen Dervişim Diyene, usûlü, erkânı, âdâbı dervişlere tâlim etmek için cemal vasfıyla yazılmış iki risâlenin şerhini istifademize sunuyor. Mürşid-i Dervîşân ve Terbiyenâme isimlerini taşıyan bu ris..

18,00TL 15,00TL

Çıktım Erik Dalına - Kolektif

Yunus Emre 700 yıldır tüm insanlığa ferasetle seslenmeye devam ediyor. Terü taze, sevgi ve iyilik kaynağı olarak. Şüphesiz O’nun düşünüş tarzını, her dem yeni ve farklı mantığını gösteren en şaşırtıcı ve gerçeği ters yüz eden şiir..

14,00TL 10,00TL

Envarül-Aşıkin - Ahmed Bican Yazıcıoğlu

Hak Aşıklarının Nurları - Envarül-Aşıkin - Ahmed Bican Yazıcıoğlu Semerkand yayınlarından çıkan Ahmed Bican Yazıcıoğlu imzalı Envarül-Aşıkin adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: Başta Anadolu coğrafyası olmak üzere..

32,00TL 29,00TL

Füsusul Hikem - Hikmetlerin Özü - Muhyiddin İbni Arabi

İslam irfan tarihinin en mühim şahsiyetlerinden birisi olan Şeyhü’l-Ekber Muhyiddin İbni Arabi'nin, en çok tartışılan eseri Füsusul Hikem - Hikmetlerin Özüdür. Peygamberimiz’den aldığı talimat üzerine, "ne bir harf noksan ne ..

14,50TL 12,00TL

Fütuh'ul-Gayb Gizliden Sesler - Abdülkadir Geylani

Fütuh'ul-Gayb Gizliden Sesler - Abdülkadir Geylani Kurtuba Kitaptan çıkan Arapça aslından Abdulkadir Akçiçeğin çevirdiği Abdülkadir Geylani imzalı Fütuh'ul-Gayb Gizliden Sesler adlı bu eserin tanıtım yazısında diyor ki: İmam-..

22,00TL 13,00TL

Genç Müslümana Öğütler - Muhyiddin Arabi

Basit ilmihal bilgilerini bile rabbani alimler yazarlarsa başka bir feyiz ve tesir meydana gelir. Öğüdün mahiyeti ne kadar önemliyse, o öğüdü veren zatın da o nisbette önemi vardır. Çünkü onlar, başkalarına ettikleri nasihati daha..

6,00TL 4,00TL

Gündüzlerin ve Gecelerin İhyasının Fazileti - İmam-ı Gazali

Gündüzlerin ve Gecelerin İhyasının Fazileti - İmam-ı Gazali Çelik Yayınlarından çıkan İmam-ı Gazali imzalı Gündüzlerin ve Gecelerin İhyasının Fazileti adlı bu eserin takdiminde diyor ki: İmam-ı Gazâlî, yaşadığı..

10,00TL 7,00TL

Hakk'ı Arayanlara Nasihatler - Haris el-Muhasibi

Hakk'ı Arayanlara Nasihatler - Haris el-Muhasibi İlk Harf Yayınlarından çıkan Haris el-Muhasibi imzalı Hakk'ı Arayanlara Nasihatler adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: İslami ilimlerin tekvin ve tedvin dönemlerind..

17,00TL 13,00TL

Hayatın Satır Araları - Mahmud Erol Kılıç

Modern Zamanda Kendini Bulmak - Hayatın Satır Araları - Mahmud Erol KılıçSufi kitaptan çıkan Mahmud Erol Kılıç imzalı Modern Zamanda Kendini Bulmak adlı kitaptan merak ettiğiniz sorular“Tasavvuf nedir?”“Bugünün insanına neler..

15,00TL 11,00TL

Helal Rızık ve Namazın Anlaşılması - Haris el-Muhasibi

Helal Rızık ve Namazın Anlaşılması - Haris el-Muhasibi İlk Harf Yayınlarından çıkan Haris el-Muhasibi imzalı Helal Rızık ve Namazın Anlaşılması adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: Elinizdeki eser Muhasibi 'nin el-Mekas..

15,00TL 11,50TL

Hikmetler ve Aşıklar Bahçesi - M. Yekta Dümer

Hikmetler ve Aşıklar Bahçesi - M. Yekta Dümer Baskısını Muallim Neşriyatın yaptığı M. Yekta Dümer imzalı, Hikmetler ve Aşıklar Bahçesi adlı kitabın tanıtım bülteninde diyor ki: Bu eser kelam-ı kibardan 99 beyiti ihtiva etmiş ..

24,00TL 15,50TL

İmam-ı Rabbani Risaleleri - İmam-ı Rabbani

İmam-ı Rabbani Risaleleri - İmam-ı Rabbani“Bu eser, İmâm-ı Rabbânî’nin tasavvufî görüşlerinin bir hulâsasını ihtiva ettiği için oldukça önemlidir ve ‘Mektûbât’ın özeti’ diye nitelenmesi mümkündür. Ayrıca Mektûbât’ta bulunmayan bir..

17,00TL 14,50TL

Kabir Alemi - İmam Suyuti

Kabir Alemi - İmam Suyuti Kahraman Yayınlarından çıkan, İmam Suyuti imzalı Kabir Alemi adlı eserin tanıtım bülteninde diyor ki; Bu kitap, ruhun özellikle kabir aleminde başına gelen bütün olayları, ayet, hadis, sahabe sözleri..

32,00TL 22,00TL

Kalplerin Keşfi - İmam Gazali

İmam Gazalinin  Kalplerin Keşfi - Mukaşefetü'l Kulüp - konu itibariyle tasavvufi bir eserdir. İçerik itibariyle kalpleri hassas bir İslami hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslami hayatı sıkıştırmayı hedef edinen bir ese..

21,00TL 14,00TL

Kimyayı Saadet - İmamı Gazali

İman, amel ve tasavvuf ve ahlaktan bahseden İmam Gazalinin kaleme aldığı Kimyayı saadet adlı eserden alıntılar:O halde faydalı ilimle uğraşmak, bütün işlerden daha iyidir. Faydalı ilim; dünyanın kötülüğünü, ahiret hallerinin ..

59,00TL 31,00TL