TefsirlerGöster:
Sırala:

Ahkam Tefsiri - Muhammed Ali Es-Sabuni - 2 Cilt

Ahkam Tefsiri - Muhammed Ali Es-Sabuni - 2 Cilt Şamil Yayınlarından çıkan Muhammed Ali Es-Sabuninin 2 ciltlik Ahkam tefsiri akıcı bir Türkçe ile tercüme edilmiştir. Bu eser, Mekke Üniversitesi Şeriat Fakültesinde ders kitabı ..

80,00TL 54,00TL

Bahrül-Medid - 11 Cilt - İbn Acibe El Haseni

Bahrül-Medid - 11 Cilt - İbn Acibe El Haseni Bahrül-Medid fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Mecîd isimli tefsir, zahirî ve bâtınî ilimlerde üstat Ahmed İbn Acibe El Haseni es-Şazeli (k.s) ’ye aittir (1124/1809). Bu tefsir, baştan sona y..

529,00TL 449,00TL

Besmelenin Sırrı - Abdülkerim Kuşeyri

Besmelenin Sırrı - Abdülkerim Kuşeyri İlk Harf Yayınlarından çıkan Abdülkerim Kuşeyri imzalı Besmelenin Sırrı adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: Abdülkerim Kuşeyrinin Letâifu'l İşârât adlı eseri tasavvufi tefsir çalış..

15,00TL 12,00TL

Beydavi Tefsiri - Kadı Beydavi - 5 Cilt

Kadı Beydavî, hemen hemen bütün İslam ilimleri dallarında ve diğer alanlarda ölümsüz eserler bıraktı. Hiç şüphesiz bunların içinde en önemlisi ve meşhuru elimizde bulunan ve tercümesini okuyucuya sunduğumuz Beydavî Tefsiri’dir.Öme..

190,00TL 150,00TL

Hak Dini Kuran Dili - Elmalılı Hamdi Yazır - 10 Cilt

Hak Dini Kuran Dili - Elmalılı Hamdi Yazır - 10 Cilt Osmanlı ulemasının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ömrünü İslam dinine adamış; üstün yetenekleri, muhakeme gücü, deha çapındaki zekası, ..

400,00TL 270,00TL

İhlas Suresi Tefsiri - İbnü'l Meylak

İhlas Suresi Tefsiri - İbnü'l Meylak İlk Harf yayınlarından çıkan İbnü'l Meylak imzalı İhlas Suresi Tefsiri adlı tefsir kitabının takdiminde diyor ki; Az sözle çok şey anlatan ve muhtevası yönüyle son derece ön..

14,00TL 10,50TL

Kalemli Kuranı Kerim Deri Ciltli ve Deri Kutulu

Kalemli Kuranı Kerim Deri Ciltli ve Deri Kutulu Akser Yayınları olarak Kur’an eğitim ve öğretimine yönelik ilmi muhtevalı güvenilir eserler yayınlamak. Bilgi çağının sunduğu tüm imkanları, temelde Kuranın genelde ise azi..

250,00TL 170,00TL

Kur'anı Kerimdeki Tüm Dualar - Ahmet Mahmut Ünlü

Kur'anı Kerimdeki Tüm Dualar - Ahmet Mahmut Ünlü Cah yayıncılıktan çıkan Cübbeli Ahmet Hoca imzalı Kuranı Kerimdeki Tüm Dualar adlı Kitabın takdiminde diyor ki; Bizlere Yüce Zâtı’na dua etmemizi emreden ve kabûlünü vaad eden ..

39,00TL 36,00TL

Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri - İbn-i Kesir - 6 Cilt

Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri - İbn-i Kesir - 6 Cilt Sağlam Yayınlarından çıkan İbn-i Kesir tarafından yazılan Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri adlı 6 Cilt kitaptan oluşan Kur'anı Kerim'in Hadislerle Tefsiri mahiyetindeki bu ..

291,00TL 175,00TL

Ruhul Beyan Tefsiri - İsmail Hakkı Bursevi - 10 Cilt

Ruhul Beyan Tefsiri - İsmail Hakkı Bursevi - 10 Cilt Damla Yayınevinden çıkan Mutasavvıf İsmail Hakkı Bursevi imzalı 10 ciltlik Ruhul Beyan Tefsiri adlı kitabın takdiminde diyor ki; Büyük mutasavvıf müfessir İsmail Hakkı Burs..

370,00TL 290,00TL

Şifa Tefsiri - Mahmut Toptaş - 8 Cilt

Şifa Tefsiri - Mahmut Toptaş - 8 Cilt Cantaş Yayınlarından çıkan Mahmut Toptaş imzalı 8 cilt şifa tefsiri adlı kitabın takdiminden bir bölüm; İstanbul emekli vaizlerinden olan Mahmut Toptaş Hocanın kaleminden hazırlanan şifa ..

264,00TL 200,00TL

Taberi Tefsiri - Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi - 9 Cilt

Taberi Tefsiri - Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi - 9 Cilt Hisar yayınlarından çıkan Haşan Karakaya ve Kerim Aytekin tarafından tercüme edilen Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi imzalı 9 Ciltlik Taberi Tefsiri adlı ..

454,00TL 272,00TL

Tefsir Usulü ve Tarihi - Ömer Çelik

Tefsir Usulü ve Tarihi - Ömer ÇelikKur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu tanımak. Bu açıdan bakıldığında vahiy nedir? Allah Teâlâ kullarına akıl, iz'an ve idrrakle birlikte niçin bir de onları vahiy ve peygamberlikle takviye buyurdu?..

12,00TL 9,50TL

Tefsir-i Kebir - Fahreddin er-Razi - 23 Cilt

Tefsir-i Kebir - Fahreddin er-Razi - 23 Cilt Huzur yayınlarından çıkan Fahruddin Razi imzalı, Tefsiri Kebir, adlı kitabın takdimi; Güven ve istikrarın hakim; huzur ve ilmin zirvede olduğu dönemlerde tefsir ilminin imamı olara..

900,00TL 590,00TL

Tefsiri İbn Abbas - Muhammed b. Yakub el Firuzabadi - 5 Cilt

Aziz İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’in ilk kuşak tarafından nasıl algılandığı ve anlaşıldığı sürekli bir merak konusu olmuştur. Sahabe kuşağı içinde Kur’an-ı Kerim’e ilişkin rivayetleri en fazla olan on kişiden birisi ..

250,00TL 185,00TL

Tefsirlerin Özü - Muhammed Ali Es-Sabuni - 7 Cilt

Safvetü't Tefasir  - Tefsirlerin Özü - Muhammed Ali Es-Sabuni - 7 Cilt Ensar Neşriyattan çıkan Muhammed Ali Es-Sabuni imzalı Tefsirlerin Özü adlı tefsir külliyatının takdiminde diyor ki; Günümüz insanının çok geniş ..

300,00TL 210,00TL

Tefsirli Kur'an Meali - Hasan Basri Çantay - 3 Cilt

Tefsirli Kuran Meali - Hasan Basri Çantay -  Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim - 3 Cilt Bu meal birçok tefsir kaynağının ve bunlar arasında Celaleyn, Nesefi, Beyzavi, Razi, Hazin, Zemahşeri gibi pek çok ünlü klasik tef..

130,00TL 89,00TL

Yaradan'ın Mü'minlere Hitabı Ey İman Edenler - Cafer Durmuş

Yaradan'ın Mü'minlere Hitabı Ey İman Edenler - Cafer Durmuş Çelik yayınlarından çıkan Cafer Durmuş imzalı Yaradan'ın Mü'minlere Hitabı Ey İman Edenler adlı tefsir kitabının takdiminden, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ..

30,00TL 20,00TL

Yasin-i Şerif'in Meal Tefsiri Esrar ve Havassı - Emir Sultan

Yasin-i Şerif'in Meal Tefsiri Esrar ve Havassı - Emir Sultan Çelik yayınlarından çıkan Melih Yuluğ tarafından çevrilen ve sadeleştirilen Emir Sultan imzalı Yasin-i Şerif'in Meal Tefsiri Esrar ve Havassı adlı tefsir kitabının ..

40,00TL 26,00TL